МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ
МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ
«Алматы бас жоспары» ғылыми-зерттеу институты» ЖШС мемлекеттік сатып алудың Жылдық жоспары