Жобалау офисі
жобалық кеңсе бөлімі
"Алматыгенплан" ҒЗИ
БІЗ ТУРАЛЫ
Жобалау офисі – «Алматыбасжоспары» ҒЗИ» ЖШС жобаларды басқару жүйесін жұмыс жағдайында қолдайтын және әкімшілік функцияларды орындайтын озық тәжірибе орталығы немесе Жобаны қарау/бастамашылық кезеңінен бастап жабуға дейін Жобаларды басқару офисі.

Жобалар портфелінің құрамдас бөліктері:

- Жобаларға енгізілетін Стратегиялық бастамалар мен инвестициялар

- Сыртқы сұраныстар бойынша басталатын жобалар

- Өндірістік / пайдалану қажеттіліктері мен сұраныстарының нәтижесі болып табылатын жобалар

- Сыртқы талаптарға негізделген жобалар: қауіпсіздік техникасы, технологиялар, заңнамалық талаптар, нормативтер және т. б.

НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАР:
* жобаларды басқару әдіснамасын әзірлеу және енгізу,

* жобаларды басқару әдіснамасының сақталуын бақылау,

* жобалар тізілімін және жобалар бойынша жиынтық есептілікті қалыптастыру жоспарлауға көмек,

* сұраныс бойынша немесе тұрақты негізде жекелеген жобалардың іске асырылуын бақылау.
Жоба қатысушыларымен өзара іс-қимыл және хат алмасу:
* ЖО ішіндегі өзара іс-қимыл онлайн және офлайн түрде жүзеге асырылады: ауызша қарым-қатынас, электрондық хат алмасу, кеңестер, мессенджерлер;

* Тапсырыс беруші немесе мердігер тарапынан жобаға қатысушылармен сыртқы өзара іс-қимыл: электрондық сұрауларға (хаттарға) жауаптар.
Жобаны жабу:
* Өнім / қызмет Тапсырысшыға беруге дайын немесе Тапсырысшыға берілгенін және Тапсырыс беруші қабылдағанын тексергеннен кейін жоба менеджері жобаны жабу туралы Жобалау комитетіне құжаттарды ресімдейді;

* Менеджер командамен бірлесіп жобаны жабуға сұрау салу Нысанын толтырады және Тапсырыс берушіге келісуге және бекітуге жібереді;

* Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін Жоба командасы актілерде және жүкқұжаттарда қолтаңбалардың болуын, төлемнің толық көлемінде түсуін тексереді және жобаны жабу туралы шешімді Жобалау комитетіне ұсынады.

* Ішкі қаржылық емес жобалар іске асырылған жағдайда Жоба менеджері Жоба командасы мен Жоба бастамашысы қол қойған Жоба нәтижелерін енгізу актісін ресімдейді.

* Жобаның жабылу фактісі Жобалау комитетінің хаттамалық шешімін растайды.