АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТТІК КЕЛБЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАУ ЕРЕЖЕСІ
MS WORD
POWER POINT