АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТТІК КЕЛБЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАУ ЕРЕЖЕСІ